LoginВход в TaxExport online
Потребител:
Парола:
Вход
Resend PasswordЗабравена парола
Моля въведете потребителското си име и e-mail адреса, с които сте се регистрирали. Вашата парола ще бъде изпратена веднага.
Име:
e-mail:
Изпрати
Text inner

Програмният продукт „TaxExport online” работи с неограничен брой данъчни складове в рамките на една фирма. Във всеки един данъчен склад могат да се обособят подскладове – това са местата, където физически се съхранява готовата продукция. За всеки подсклад се води отделна наличност, съответно приход и разход, за целите на оперативната отчетност във фирмата. В рамките на целия данъчен склад се генерира автоматично дневник на складовата наличност и акцизна декларация, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. Отделно се води и склад „Бандероли”, в който се следят наличностите, използваните и върнатите бандероли.

Функционални възможности:

bulletНеограничен брой данъчни складове в рамките на една фирма.

bulletНегораничен брой подскладове в рамките на един данъчен склад. Всеки един отделен подсклад може да бъде изключен от дневника на складовата наличност и акцизната декларация.

bulletНаличност и движение на готовата продукция ( приход и разход ) съгласно Закона за акцизите и данъчните складове и НССМСП. Въвеждане и печат на всички документи, свързани с движението на готовата продукция, вътре и извън данъчния склад. Наличност и оборотна ведомост на готовата продукция – от дата до дата.

bulletАвтоматична инвентаризация. Генериране и печат на инвентаризационен опис. Въвеждане на инвентаризацията и автоматично генериране на документ за липсите или излишъците.

bulletАвтоматично генериране на дневник на складовата наличност и акцизна декларация в рамките на данъчния склад за произволно избран период. Подготовка и генериране на файлове за Агенция Митници.

bulletФактуриране – Възможност за издаване на фактури за стоки ( готова продукция, услуги ). Автоматично генериране на фактура от вече изготвени складови разписки. Изготвяне на различни видове справки по клиенти и фактурирана продукция (стоки), както и дневник на продажбите.

bulletРазчети с клиенти – следене на задълженията и плащанията от клиенти по дати на възникване на задължението ( продажба ), падежи и дати на плащане. Възможности за частично плащане на документи, както и общо задължение на клиент. Следене на авансови плащания от клиенти.

bulletОсигурен онлайн достъп на Агенция Митници до информацията от дневника на складовата наличност.

Бъдещо развитие:

Програмният продукт „TaxExport online” ще прерасне в напълно функционален и удобен за работа производствен софтуер. Той ще бъде полезен не само на производителите на алкохол и алкохолни напитки, но и на много и най-разнообразни производства. Ще бъдат разработени следните модули:

bulletМатериални складове – обхваща отчетността на суровините и материалите в производството. Номенклатура на материалите, наличност, приход и разход, с възможност за използване на различни методи на изписване. Автоматична инвентаризация на материалните складове.

bulletГотова продукция – обхваща всички дейности по производството и експедицията на готовата продукция. Модулът включва:

- Номенклатура на готовата продукция;
- Калкулация на единица изделие;
- Автоматично генериране на документи за преките материални разходи при заприхождаване на готовата продукция;
- Преработка на готова продукция;
- Незавършено производство / преработка /;
- Експедиция на готовата продукция;
- Анализ на разходите и СЕБЕСТОЙНОСТ.

bulletОбщи разходи за производството - възможност за набиране на общи разходи за производство и разпределението им в себестойността на изделията по няколко различни метода.

bulletРазчети с доставчици – следене на задълженията и плащанията към доставчици, авансови плащания.

Valid HTML 4.01 Transitional Валиден CSS!